16 september 2020

We zijn inmiddels alweer bijna een half jaar verder, hopelijk heeft iedereen alsnog een fijne vakantie gehad? De grote vraag waar je vast en zeker antwoord op wil: hoe staan we er voor? Gaat Dutch Drone Squad weer van start met het indoorseizoen? Daar zal ik in deze update invulling aan geven.

Gaan we weer starten? Een kort antwoord daarop is (helaas): Nee

We vinden het ondanks alle versoepelingen, nog altijd onverantwoord om weer te starten met de trainingsavonden. Daarbij ook rekeninghoudende met piloten/organisatoren die in de risicogroepen vallen. Het huidige besluit is dat er tot zeker 1 januari 2021 geen trainingsavonden zullen worden georganiseerd, eind dit jaar zal er opnieuw gekeken worden of/wanneer de mogelijkheid er is om wel weer te starten.

Hiermee wordt niet uitgesloten dat er altijd nog een kans aanwezig is, dat we terugkomen op ons eerder genomen besluit. Bijvoorbeeld als de ontwikkelingen dusdanig zijn verbeterd omtrent corona en het daardoor wel verantwoord is. We verwachten echter dat deze situatie nog zeker tot eind dit jaar zal duren.

Tot zover, stay save!


23 maart 2020

Vandaag heeft de overheid verscherpte maatregelen getroffen omtrent het coronavirus (COVID-19), waarbij o.a. bijeenkomsten/samenscholingen vanaf heden verboden zijn tot 1 juni.

Wat heeft dit praktisch voor gevolgen voor DDS?

  • De geplande (outdoor) wedstrijd van 24 mei, komt te vervallen.
    We hopen uiteraard wel een (indoor) wedstrijd te kunnen houden dit najaar.
  • Het indoor seizoen van 2019-2020 komt vroegtijdig tot een eind.

We zien iedereen graag weer (gezond en wel) terug in het najaar! (mits er geen maatregelen meer zijn)


15 maart 2020

De overheid heeft besloten/advies gegeven om o.a. sportclubs/centra’s te sluiten, te voorkomen dat er verdere verspreiding is van het coronavirus (COVID-19). Alle geplande trainingen van Dutch Drone Squad komen hierdoor dan ook te vervallen tot er met 6 april.

Alle informatie betreft het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn hier te vinden.

Team
Dutch Drone Squad