Dutch Drone Squad

Dutch Drone Squad is een groep van enthousiaste drone racers uit Alkmaar en omstreken

Home Privacyverklaring

Dutch Drone Squad – Privacyverklaring

Dutch Drone Squad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.dutchdronesquad.nl
[email protected]
Tel: 0638235409


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Drone Squad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– FPV pilot naam
– Adresgegevens (woonplaats)
– Nationaliteit
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s en Video’s *

* Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Drone Squad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondigingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het opstellen van rankings per kwartaal, per wedstrijd of per seizoen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Drone Squad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijn Reden
Personalia (contact)
– Voor en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Zolang er gebruik wordt gemaakt van onze diensten Zodat Dutch Drone Squad jou kan benaderen indien dit noodzakelijk is

Personalia (FPV piloot)
– Voor en achternaam
– FPV piloten naam
– Nationaliteit

Zolang er gebruik wordt gemaakt van onze diensten Voor het kunnen registreren van gevlogen race tijden en het opstellen van rankings
Adres (woonplaats) 12 maandenDit gebeurd voor statistische doeleinden om in kaart te kunnen brengen waar bezoekers vandaan komen

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, …).

Ook verstrekken wij gegevens van piloten aan andere partijen, zodat deze piloten deel kunnen nemen aan wedstrijden die door deze partijen worden georganiseerd. Dutch Drone Squad ontvangt ook gegevens van piloten van andere partijen, zodat deze piloten deel kunnen nemen aan wedstrijden die door ons worden georganiseerd.

– Platform Drone Racing Nederland (PDRNL): 
In het kader van het opstellen van een nationale ranking worden de volgende gegevens gedeeld met de partijen die aangesloten zijn bij PDRNL:

  • Voor en achternaam
  • FPV pilot naam
  • Nationaliteit
  • E-mailadres
  • Gemeten tijden middels onze tijdregistratie systemen. (dit is open data)

Foto’s en Video’s

Voor de communicatie op de websites, sociale media en andere (lokale) media wil Dutch Drone Squad gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken via [email protected]. De geplaatste foto’s en video’s op de websites en sociale media van Dutch Drone Squad zullen wij dan direct verwijderen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Drone Squad gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor het monitoren van het verkeer naar onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met behulp van cookies geplaatst door Google Analytics kunnen we bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Uw gegevens worden in anonieme vorm met behulp van Google Analytics geanalyseerd. Dat betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (Recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Drone Squad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dutch Drone Squad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Drone Squad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Laatste aanpassing: 9 augustus 2021