Become a drone racer too!

Drone racing in Alkmaar and surroundings

De Huisregels:

– Heb respect voor en plezier met elkaar, deel veel tips en ervaringen.
– Betalen kan (contant/betaalverzoek) bij binnenkomst, bij een van de organisatoren van Dutch Drone Squad, aanwezig in het Sportpaleis: No pay = No fly.
– Plug je lipo niet in als jij of je groep niet aan de beurt zijn dit i.v.m. vtx frequentieverstoring!!!
(plug je wel in dan word je uitgesloten van verdere deelname).
– Vliegen mag met een vermogen tot max 25mw.
– Er mag alleen gevlogen in de ruimte waar de track staat. Dus niet in de ruimte waar iedereen verblijft.
– Betreden van het (vlieg)terrein is geheel op eigen risico.
– Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent gecrasht.
– Het is ten strengste verboden om over de buitenbaan (de schuine wielerbaan) te lopen.
– Je ben verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, met de volgende dekking: schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kilogram. Zover bekend hebben: SNS, ANWB, Univé en A.S.R. deze clausule opgenomen in hun polisvoorwaarden.
– Dutch Drone Squad is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens het vliegen, in het gebouw of op het (buiten)terrein.
– Ieder vliegt voor eigen verantwoording. Dutch Drone Squad is dan ook in geen geval aansprakelijk voor gemaakte en/of geleden schade tijdens de door Dutch Drone Squad georganiseerde evenementen.
– Het is niet de bedoeling dat er wordt geparkeerd achter de hekken, tenzij dit is afgesproken.
– Bij afmelding graag uiterlijk 24 uur van te voren.

House rules:

– Respect and have fun with each other, share lots of tips and experiences.
– You can pay (cash) upon entry, at one of the organizers of Dutch Drone Squad, present at the Sportpaleis: No pay = No fly.
– Do not plug in your lipo if you or your group are not on turn, this because of vtx frequency disturbance!!!
(if you plug in then you will be excluded from further participation).
– Flying is allowed up to a maximum power of 25mw.
– There may only be flown in the room where the track is. So not in the room where everyone is staying.
– Entering the (fly) terrain is entirely at your own risk.
– No one is allowed to enter the track when flying, even when you crashed.
– It is strictly forbidden to walk over the wooden cycle track.
– You are required to have liability insurance (WA), with the following cover: damage with or by a model airplane with a maximum weight of 20 or 25 kilograms.
As far as known, SNS, ANWB, Univé and A.S.R. have included this clause in their policy conditions
– Dutch Drone Squad is not liable for damage to you or your property and / or loss of your property during the event, in the building or outside.
– It is not intended to be parked behind the fences unless this has been agreed.
– If you want to sign out, please contact us at least 24 hours in advance.