Dutch Drone Squad

Dutch Drone Squad is een groep van enthousiaste drone racers uit Alkmaar en omstreken

Home Huisregels

De Huisregels

 • Heb respect voor en plezier met elkaar, deel veel tips en ervaringen.
 • Wanneer je eigen heat niet aan de beurt is, zet je geen spanning op je drone. Uitzonderingen alleen in overleg met de organisatie.
 • Je drone zend niet meer vermogen uit dan 25mw.
 • Je drone moet voorzien zijn van een kill switch, armen met de sticks is niet toegestaan.
 • Er mag alleen gevlogen worden in de ruimte waar de track staat, houd je drone dus aan de grond in de pilot area.
 • Betreden van het (vlieg)terrein, is geheel op eigen risico.
 • Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent gecrasht!
 • Het is ten strengste verboden om over de buitenbaan in het sportpaleis te lopen.
 • Je ben verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, met de volgende dekking: schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kilogram.
 • Dutch Drone Squad is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens het event, in het gebouw of op het (buiten)terrein.
 • Ieder vliegt voor eigen verantwoording. Dutch Drone Squad is dan ook in geen geval aansprakelijk voor gemaakte en/of geleden schade tijdens de door Dutch Drone Squad georganiseerde evenementen.
 • Afmelden gebeurd uiterlijk 24 uur van te voren, anders geen terugbetaling.

Laatste aanpassing: 30 augustus 2022


House rules

 • Respect and have fun with each other, share lots of tips and experiences.
 • If your own heat is not flying, you don’t put any voltage on your drone. Exceptions only in consultation with the organization.
 • Your drone does not transmit more power than 25mw.
 • Your drone must be equipped with a kill switch, arming with the sticks are not allowed.
 • You are only allowed to fly in the room where the track is located, so keep your drone on the ground in the pilot area.
 • Entering the (fly) track is entirely at your own risk.
 • No one is allowed to enter the track when flying, even when you crashed.
 • It is strictly forbidden to walk over the wooden cycle track in sportpaleis.
 • You are required to have liability insurance (WA), with the following cover: damage with or by a model airplane with a maximum weight of 20 or 25 kilograms.
 • Dutch Drone Squad is not liable for damage to you or your property and / or loss of your property during the event, in the building or outside.
 • Cancellation must be done at least 24 hours in advance, otherwise no refund.

Last update: August 30, 2022