Dutch Drone Squad

Dutch Drone Squad is een groep van enthousiaste drone racers uit Alkmaar en omstreken

Home Huisregels

De Huisregels

 • Heb respect voor en plezier met elkaar, deel veel tips en ervaringen.
 • Betalen kan (contant/betaalverzoek) bij binnenkomst, bij een van de organisatoren van Dutch Drone Squad, aanwezig in het Sportpaleis: No pay = No fly.
 • Wanneer je eigen heat niet aan het vliegen zet je geen spanning op je drone, bij uitzonderlijke gevallen raadpleeg eerst de organisatie.
 • Vliegen mag met een vermogen tot max 25mw.
 • Je drone moet voorzien zijn van een kill switch, armen met de sticks is niet toegestaan.
 • Er mag alleen gevlogen worden in de ruimte waar de track staat, houd je drone dus aan de grond in de pilot area.
 • Betreden van het (vlieg)terrein, is geheel op eigen risico.
 • Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent gecrasht!
 • Het is ten strengste verboden om over de buitenbaan (de schuine wielerbaan) te lopen.
 • Je ben verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, met de volgende dekking: schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kilogram. Zover bekend hebben: SNS, ANWB, Univé en A.S.R. deze clausule opgenomen in hun polisvoorwaarden.
 • Dutch Drone Squad is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens het vliegen, in het gebouw of op het (buiten)terrein.
 • Ieder vliegt voor eigen verantwoording. Dutch Drone Squad is dan ook in geen geval aansprakelijk voor gemaakte en/of geleden schade tijdens de door Dutch Drone Squad georganiseerde evenementen.
 • Het is niet de bedoeling dat er wordt geparkeerd achter de hekken, tenzij dit is afgesproken.
 • Bij afmelding graag uiterlijk 24 uur van te voren.

Laatste aanpassing: 9 augustus 2021


House rules

 • Respect and have fun with each other, share lots of tips and experiences.
 • You can pay (cash/online banking) upon entry, at one of the organizers of Dutch Drone Squad, present at the Sportpaleis: No pay = No fly.
 • If your own heat is not flying, you do not put any voltage on your drone, in exceptional cases consult the organization first.
 • Flying is allowed up to a maximum power of 25mw.
 • Your drone must be equipped with a kill switch, arming with the sticks are not allowed.
 • You are only allowed to fly in the room where the track is located, so keep your drone on the ground in the pilot area.
 • Entering the (fly) terrain is entirely at your own risk.
 • No one is allowed to enter the track when flying, even when you crashed.
 • It is strictly forbidden to walk over the wooden cycle track.
 • You are required to have liability insurance (WA), with the following cover: damage with or by a model airplane with a maximum weight of 20 or 25 kilograms. As far as known, SNS, ANWB, Univé and A.S.R. have included this clause in their policy conditions
 • Dutch Drone Squad is not liable for damage to you or your property and / or loss of your property during the event, in the building or outside.
 • It’s not intended to be parked behind the fences unless this has been agreed.
 • If you want to sign out, please contact us at least 24 hours in advance.

Last update: August 9, 2021