Become a drone racer too!

Drone racing in Alkmaar and surroundings

De Huisregels:

– Heb respect voor en plezier met elkaar, deel veel tips en ervaringen.
– Betalen kan (contant/betaalverzoek) bij binnenkomst, bij een van de organisatoren van Dutch Drone Squad, aanwezig in het Sportpaleis: No pay = No fly.
– Plug niet in buiten je eigen heat, bij uitzonderlijke gevallen raadpleeg eerst de organisatie.
– Vliegen mag met een vermogen tot max 25mw.
– Je drone moet voorzien zijn van een kill switch, armen met de sticks is niet toegestaan.
– Er mag alleen gevlogen in de ruimte waar de track staat. Dus niet in de ruimte waar iedereen verblijft.
– Betreden van het (vlieg)terrein is geheel op eigen risico.
– Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent gecrasht.
– Het is ten strengste verboden om over de buitenbaan (de schuine wielerbaan) te lopen.
– Je ben verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, met de volgende dekking: schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kilogram. Zover bekend hebben: SNS, ANWB, Univé en A.S.R. deze clausule opgenomen in hun polisvoorwaarden.
– Dutch Drone Squad is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens het vliegen, in het gebouw of op het (buiten)terrein.
– Ieder vliegt voor eigen verantwoording. Dutch Drone Squad is dan ook in geen geval aansprakelijk voor gemaakte en/of geleden schade tijdens de door Dutch Drone Squad georganiseerde evenementen.
– Het is niet de bedoeling dat er wordt geparkeerd achter de hekken, tenzij dit is afgesproken.
– Bij afmelding graag uiterlijk 24 uur van te voren.

Laatste aanpassing: 9 november 2018

House rules:

– Respect and have fun with each other, share lots of tips and experiences.
– You can pay (cash) upon entry, at one of the organizers of Dutch Drone Squad, present at the Sportpaleis: No pay = No fly.
– Do not plug in outside of your own heat, in exceptional cases consult the organization first.
– Flying is allowed up to a maximum power of 25mw.
– Your drone must be equipped with a kill switch, arming with the sticks are not allowed.
– There may only be flown in the room where the track is. So not in the room where everyone is staying.
– Entering the (fly) terrain is entirely at your own risk.
– No one is allowed to enter the track when flying, even when you crashed.
– It is strictly forbidden to walk over the wooden cycle track.
– You are required to have liability insurance (WA), with the following cover: damage with or by a model airplane with a maximum weight of 20 or 25 kilograms.
As far as known, SNS, ANWB, Univé and A.S.R. have included this clause in their policy conditions
– Dutch Drone Squad is not liable for damage to you or your property and / or loss of your property during the event, in the building or outside.
– It is not intended to be parked behind the fences unless this has been agreed.
– If you want to sign out, please contact us at least 24 hours in advance.

Last update: November 9, 2018